BLÅKLÄDER SOCIAL ACT – BECAUSE WE CARE

Blåkläders sustainable production concept har funnits sedan 1992 och grunden lades i den första fabriken i Vietnam. Det innebär att vi åtagit oss att producera enligt de högsta sociala, etiska och hållbara regelverk som finns. Det innebär också att vi följer nationell lagstiftning och internationella konventioner, FN och ILO, samt att arbetet regelbundet följs upp och kvalitetssäkras.

Vi är stolta över att säga att det är alla medarbetare i tillverkningskedjan som gör Blåkläder till ett av världens bästa varumärken för arbetskläder. Därför är det viktigt för oss att alla har en stabil anställning och att fabrikernas produktionsuppdrag hålls på en jämn nivå. I andra fabriker är det inte ovanligt att personalen både får gå utan lön och anställningstrygghet när orderingången minskar, men inte i produktionen av Blåkläders plagg. Detta då Blåkläder och fabrikerna hjälps åt med planering för att få en jämnare beläggning av produktionen under året. Fabrikerna ger de anställda möjlighet till sjukvård genom en fabriksknuten sjuksköterska och kontinuerliga besök av företagsläkaren.

Måltider som lunch och mellanmål eller frukost är gratis eller erbjuds till subventionerat pris på fabrikerna på Sri Lanka. Dessutom har de anställda möjlighet till gratis transporter till och från arbetet med buss. Lokala insamlingar till behövande genomförs kontinuerligt och personalen har dessutom en fond där man som anställd kan få extra stöd när behov uppstår. Fabrikerna är också engagerade i krisstöd och samhällsbyggande insatser, bland annat donationer till lokala barnhem. Och även om skolgången är gratis på Sri Lanka och i Myanmar så kostar skolböckerna, något som fabrikerna betalar och sedan skänker till de anställdas barn vid en årlig bokdonationsceremoni. Högtider är viktiga på Sri Lanka och i Myanmar och viktiga att uppmärksamma. Därför firas de gemensamt på arbetsplatserna för att öka gemenskapen och trivseln.