BCI
BETTER COTTON INITIATIVE

BOMULL FRÅN HÅLLBARA KÄLLOR

Bomull är en av de viktigaste fiberslagen för oss på Blåkläder och utgör en stor andel av materialen i våra plagg. Fibern används till många av våra arbetskläder och skyddsplagg. De är utformade för att användas av professionella brukare och kräver därför att produkterna är extremt slitstarka och långlivade. Bomull är en fiber som både är slitstark och behaglig att bära och är därför lämplig att använda i vår produktion av arbetskläder och skyddsplagg. Tillverkningsprocessen för bomull är dock inte helt okomplicerad. Därför valde vi att under 2017 bli medlemmar i BCI för att stötta en mer hållbar bomullsodling. Vi är nämligen övertygade om att bomull kan bli en mer hållbar råvara beroende på hur bomullsfibern produceras.

BLÅKLÄDER ÄR STOLTA MEDLEMMAR I THE BETTER COTTON INITIATIVE

The Better Cotton Intiative, BCI är en ideell organisation som grundades 2005 och arbetar för att genomföra storskaliga förändringar i bomullsindustrin genom att hjälpa bomullsodlare att omvandla sitt jordbruk från konventionellt jordbruk till en mer social och hållbar odling.

Better Cotton är mer hållbar än konventionellt odlad bomull genom att bönderna utbildas i hur de ska använda sina vattenresurser samt minska mängderna av gödnings- och bekämpningsmedel. På så sätt exponeras de för mindre kemikalier, skapar bättre arbetsförhållanden, minskar miljöpåverkan och sparar pengar. Odlarna får även utbildning inom jämställdhet och andra sociala aspekter. BCI hjälper jordbrukarna med att odla bomull på ett sätt som minskar påverkan på den lokala miljön och samtidigt förbättrar odlarnas levnadsstandard.

Ekologisk odling är på många vis det mest önskvärda, men eftersom omställning till ekologisk bomullsodling är mycket kostsamt är det i dagsläget omöjligt att konvertera till för majoriteten av alla fattiga småbrukare i världen. BCI är istället en förbättring som kan göra ett litet steg möjligt för varje enskild bomullsodlare. Tillsammans blir alla dessa steg totalt sett en stor förbättring av världens bomullsodling. På lång sikt är det naturligtvis ekologisk odling som måste vara målet för alla, men resan dit är lång. Better Cotton är en möjlig väg dit och alla kan vara med på resan – steg för steg.
Better Cotton is sourced via a system of Mass Balance. Better Cotton är inte fysiskt spårbart till slutprodukt. Det innebär att bomullen inte hålls åtskild från odling till fabrik. Istället ingår det i ett massbalanssystem som bidrar till en hållbarare bomullsodling och en snabbare global uppskalning av mer hållbar bomull.

BCI strävar efter att hjälpa till med övergången till smartare odlingsmetoder för fem miljoner bomullsodlare till slutet av 2020, vilket är 30 procent av den globala bomullsproduktionen. Det kommer att göra stor skillnad för bomullsodlingen och miljön ur ett globalt perspektiv. Blåkläders mål är att 100% av bomullen vi köper in är Better Cotton.

Läs mer om BCIs arbete mot en mer hållbar bomullsproduktion här https://bettercotton.org/

PLANS FOR 2022
WE ARE COMMITTED TO SOURCING 100% OF OUR COTTON AS BETTER COTTON
BCI has strived to help with the transition to smarter cultivation methods for five million cotton growers by the end of 2020, which is 30% of global cotton production. It will make a big difference to cotton cultivation and the environment from a global perspective.
Blåkläder’s goal in 2022 is that 100% of the cotton we buy is sourced as Better Cotton. Read more about BCI’s work towards a more sustainable cotton production here: bettercotton.org

SUSTAINABLE COTTON
BETTER COTTON IS SOURCED VIA A SYSTEM OF MASS BALANCE
Better Cotton is not physically traceable to find the final product. This means that cotton is not kept separate from cultivation at the factory. Instead, it is part of a mass balance system that contributes to a more sustainable cotton cultivation and a faster global upscaling of more sustainable cotton.

SUSTAINABLE CULTIVATION
BLÅKLÄDER IS A PROUD MEMBER OF THE BETTER COTTON INITIATIVE (BCI)
A non-profit organization founded in 2005 that works to implement large-scale changes in the cotton industry by helping cotton growers transform their agriculture from conventional farming into a more social and sustainable cultivation.

Kundservice:
0325-66 19 10

Blåkläders Huvudkontor

Box 124

512 23 Svenljunga

Öppettider

Måndag-torsdag 07:30-16:30

Fredagar 07:30-15:15

Lunchstängt 12:00-12:45

Besöksadress

Prästagärdet 3

512 53 Svenljunga

© 2024 BLÅKLÄDER AB. Alla rättigheter förbehållna.