poster

BLÅKLÄDER TAR TÄTEN MED LEED I MYANMAR

I de sex fabrikerna på Sri Lanka och i Myanmar producerar vi våra plagg med hållbarhet som ledstjärna. I Myanmar har våra två fabriker fått den allra högsta utmärkelsen när det handlar om miljömässigt hållbara byggnader – certifieringen LEED Platinum*. Det innebär att fabrikerna har fått en så ”grön” stämpel som möjligt utifrån en gedigen certifieringsprocess i ett av världens mest ansedda bedömningssystem för miljömässigt hållbara konstruktioner. Sedan 2017 har vi även en LEED Gold certifiering på vår fabrik i Sri Lanka. Det ger oss på Blåkläder och våra kunder ett starkt kvitto på våra hållbara satsningar nu och i framtiden.

VI NÖJER OSS ALDRIG
Blåkläder är inte ett företag som nöjer sig, vi strävar ständigt efter att bli ännu bättre. Därför är flera nya LEED-projekt igång och vi arbetar för att snart ha fler certifieringar på vår meritlista.

SMARTA INVESTERINGAR GER LÅNGSIKTIG VINST

– Solenergi genom solpaneler sänker energikostnaderna med minst 55 procent.

– Ljusstyrd LED-belysning.

– Vattenkyld klimatanläggning – både energisnål och utan risk för utsläpp av växthusgaser.

– Prismatiska takfönster som släpper in och sprider dagsljus, men stänger ute UV-strålar och värme.

– Tak, väggar och markytor är ljusa och reflekterande för att minimera solens hetta under dagens varmaste timmar.

– Sänkta vattenkostnader med minst 75 procent genom vattenkranar med automatisk avstängning och vattenåtervinning (för användning i toaletter eller bevattning utomhus).

– Minst 55 procents sänkning av koldioxidutsläpp, bland annat genom solpanelernas energieffektiva funktion.

– 30-40 procent av konstruktionsmaterialet i byggnationerna är återvunnet.

– Avfallssortering för att maximera återvinningen.

 

MÅLET ÄR VÄRLDSKLASS FÖR ALLA 

Det är tack vare våra kollegor i fabrikerna som vi kan leverera arbetskläder i världsklass.
Därför är vi stolta över att LEED-certifieringen främjar en god arbetsmiljö och säkerhet för de som arbetar i produktionen. Det är till exempel av yttersta vikt att det är god ventilation i fabrikerna. Personalen genomgår också utbildningar för att spara på våra gemensamma resurser, som vatten och energi, men får också information om fördelarna med att välja gemensamma transportmedel till och från arbetet. Vi uppmuntrar även till att fler medarbetare tar cykeln till arbetet.

Alla våra åtgärder implementeras för att Blåkläder ska vara hållbara både nu och i framtiden.

 

LEED GREEN BUILDING CERTIFICATION SYSTEM MED OMTANKE OM FRAMTIDEN
LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) Green Building Certification System är ett certifieringsprogram som tagits fram av U.S. Green Building Council. Certifieringen drar upp riktlinjerna för miljömässigt hållbara konstruktioner oavsett vilken typ av byggnad det handlar om. Det omfattar hela processen; från konstruktion till utförande och inkluderar bland annat energieffektivitet, vattenförbrukning, koldioxidutsläpp samt tar hänsyn till aktuell närmiljö, känslig natur, vattenbrist och tillgängliga energikällor.

LEED integreras i hela byggnationsprocessen och konstruktionen valideras utifrån sju graderingskategorier;

–                     Sustainable Sites (SS)

–                     Water Efficiency (WE)

–                     Energy and Atmosphere (EA)

–                     Materials and Resources (MR)

–                     Indoor Environmental Quality (IEQ)

–                     Innovative Design (ID)

–                     Regional Priority (RP)

De fem första kategorierna är en miljöinriktad kravspecifikation och det sjätte kravet Innovative Design rör kompletterande design och konstruktion avseende hållbarhet. Den sista kriterieparametern Regional Priority avser en gradering baserad på geografisk placering.

Graderingskategorierna viktas sedan enligt ett poängsystem (max 100 baspoäng) och den totala summan avgör vilken LEED-certifieringsnivå som uppnås;

•                    Certified (40–49 points)

•                    Silver (50–59 points)

•                    Gold (60–79 points)

•                    Platinum (80+ points)

Att uppföra byggnader i enlighet med LEED innebär inte automatiska merkostnader, vilket är en vanligt förekommande missuppfattning, men det kommer att innebära lägre driftsutgifter för den färdiga byggnaden. Blåkläder är stolta över att få våra arbetskläder producerade i en miljömässigt hållbar fabrik med LEED Platinum-certifiering.

Det vinner alla på, både nu och i det långa perspektivet.

Kundservice:
0325-66 19 10

Blåkläders Huvudkontor

Box 124

512 23 Svenljunga

Öppettider

Måndag-torsdag 07:30-16:30

Fredagar 07:30-15:15

Lunchstängt 12:00-12:45

Besöksadress

Prästagärdet 3

512 53 Svenljunga

© 2024 BLÅKLÄDER AB. Alla rättigheter förbehållna.