PRODUKTFAKTA
PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING - STANDARDER och CERTIFIERINGAR

Europeisk lagstiftning för Personlig Skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning skyddar bäraren mot hälso- och/eller säkerhetsrisker. För att personlig skyddsutrustning ska kunna placeras på marknaden inom EU- och EES-länderna måste EU’s lagstiftning uppfyllas; EU 2016/425, lagen om Personal Protective Equipment (PPE).

Enligt PPE- Förordningen är det tillverkarens ansvar att se till att produkten som sätts på marknaden uppfyller lagkraven. Lagstiftningen tolkas i standarder, som specificerar de faktiska fordringar som gäller för varje särskild typ av personlig skyddsutrustning. Kraven gäller bland annat skyddsfunktion, säker användning, märkning samt teknisk dokumentation.

All personlig skyddsutrustning som placeras på marknaden inom EU- och EES måste bära CE-märket.

Personlig skyddsutrustning delas, i enlighet med lagstiftningen, in i tre kategorier:

Kategori I – Skyddsutrustning av enkelt slag där användaren själv kan bedöma skyddsnivån. Produkter från Blåkläder: regnplagg.

Kategori II – Skyddsutrustning som varken är enkel eller komplicerad och som skyddar mot medelmåttiga risker. Produkter från Blåkläder: varselplagg, skyddsskor, skyddshandskar och knäskydd.

Kategori III – Skyddsutrustning av komplicerat slag som skyddar bäraren mot mycket allvarliga risker eller grav permanent skada och där användaren själv inte kan upptäcka risken i tid. Ex. på produkter från Blåkläder: plagg som skyddar mot termiska risker vid ljusbåge.

*21 april 2018 trädde en ny lagstiftning i kraft; PPE Förordningen EU 2016/425.

Den ersatte det tidigare PPE Direktivet, fram till och med 21 april 2019 gällde de båda lagstiftningarna parallellt. Produkter som certifierats under PPE Direktivet får säljas och användas även efter 21 april 2019.


STANDARDER FÖR PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

För att kunna verifiera om en skyddsutrustning erbjuder rätt skydd, och därmed kan placeras på den Europeiska marknaden, används standarder som definierar testmetoder och andra krav. Dessa standarder tas fram med hjälp av nationella kommittéer som koordineras av en central organisation. Den centrala enheten för standardisering inom Europa är CEN; Committee European Normalization, och standarder som tagits fram eller inkluderats under CEN börjar med beteckningen ”EN”. Det finns även andra standardiseringsorganisationer, till exempel ISO; International Standard Organization. Standarder som utvecklats av ISO med sedan tagits in som europeisk standard har beteckningen ”EN ISO”.

I märkningen av personlig skyddsutrustning anges vilken standard som använts för att kontrollera skyddsegenskaperna. Många typer av skydd symboliseras dessutom av så kallade piktogram som genom bilder informerar om vilken typ av skydd utrustningen erbjuder. Finns det olika nivåer av aktuellt skydd så anges även detta i märkningen av skyddsutrustningen.

Skyddsutrustning i kategori I kan verifieras med hjälp av standarder, men denna grupp av personligt skydd behöver inte certifieras av en tredje part. Certifiering krävs dock av skyddsutrustning i kategori II och III. Då måste ett godkänt testinstitut; ett så kallat ”Anmält Organ”, granska och godkänna produkten, samt utfärda ett certifikat (”EU Type Examination Certificate”). För kategori III produkter krävs även en årlig uppföljningskontroll av kvaliteten på tillverkningsprocessen.

All personlig skyddsutrustning måste märkas korrekt, levereras med en bruksanvisning samt bära CE-märket.

Tillverkare av personlig skyddsutrustning måste se till att de produkter man sätter på marknaden uppfyller gällande krav. Det görs genom att utfärda en Försäkran om överensstämmelse för all personlig skyddsutrustning. Detta dokument är lagligt bindande och är det underlag som kan krävas in för att verifiera att skyddsutrustningen uppfyller gällande lagkrav.

Kundservice:
0325-66 19 10

Blåkläders Huvudkontor

Box 124

512 23 Svenljunga

Öppettider

Måndag-torsdag 07:30-16:30

Fredagar 07:30-15:15

Lunchstängt 12:00-12:45

Besöksadress

Prästagärdet 3

512 53 Svenljunga

© 2024 BLÅKLÄDER AB. Alla rättigheter förbehållna.