By continuing to use our website you agree to these terms and conditions. Read more about the integrity policy integritetspolicy.

Faq

Blåkläders fabriker är belägna i Sri Lanka och Vietnam och tillsammans producerar de cirka 80% av alla produkter. De återstående kläderna tillverkas på väl valda fabriker i Asien och Europa. Vi har också ett inköpskontor i Bangladesh för att säkra den lokala produktionen.

Vi har kollegor på plats och hanterar allt från produktion till kvalitetskontroll. Våra gruppmedlemmar, speciellt produktutvecklare och leverantörsplanerare, besöker fabrikerna varje månad för att säkerställa att produkterna görs korrekt och att allt går som det ska. Vi välkomnar också våra kunder att besöka fabrikerna. Från vårt kontor i Svenljunga har vi daglig kommunikation med fabrikerna via e-post, telefon och Skype-möten.

Alla våra inköpta råmaterial och tillbehör uppfyller OEKO-TEX Standard 100 (produktklass II), vilket innebär att de inte innehåller några ämnen som är skadliga för människan.

Genom att underteckna Blåkläder Code of Conduct, garanterar våra leverantörer att de följer lokala lagar för barnarbete där man inte får vara under 15 år. Det här är givetvis inte en garanti, varför vi kontinuerligt gör både interna och tredjepartsrevisioner för att se till att inga barnarbete förekommer hos våra leverantörer. Eftersom vi har full insyn i fabrikerna i Sri Lanka och Vietnam kan vi uppnå en hög kontrollnivå. Politik och rutiner för att förebygga barnarbete genomförs enligt SA 8000, vilket revideras var sjätte månad.

Vi förhindrar och minimerar risken för tvångsarbete i produktionen genom vår SA8000-certifiering, vilka grundar sig på FN: s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO: s konventioner, internationella människorättsnormer och nationella arbetslagar. Med tredjepartsrevisioner som görs var sjätte månad arbetar vi ständigt med att upprätthålla och förbättra vårt etniska arbete.

Du hittar alltid ursprungslandet i skötselrådsinstruktionen i ditt Blåkläderplagg. Om du vill veta mer kan du alltid kontakta säljsupport för mer information.

Blåkläders krav är baserade på nationella arbetslagar och vi integrerar dessa lagar i vårt dagliga arbete. SA8000-certifieringen är ett resultat av detta arbete. Vi har också en personalchef på våra anläggningar i Sri Lanka som kontrollerar och underhåller arbetet kring de nationella arbetslagarna.