REFERENSER
VAD ANDRA SÄGER OM OSS I över 60 år har Blåkläder försett företag över hela världen med säkra, funktionella och högkvalitativa arbetskläder. Läs vad några av dessa kunder har att säga om hur de upplever våra produkter och tjänster.

NCC’s årsredovisning 

”Sedan 2009 har Blåkläder och NCC haft ett samarbete som med tiden blivit något utöver det vanliga. NCC har, som de allra flesta, höga krav på arbetskläderna vad gäller säkerhet, komfort och kvalitet. Man har dock också hårda krav på att arbetskläderna produceras under goda arbetsvillkor och har en liten inverkan på miljön avseende exempelvis kemikalier. Den nära affärsrelationen till Blåkläder gör det möjligt för NCC att aktivt ta del av och påverka dessa frågor.”