BLÅKLÄDER LÅTER ANVÄNDARNA TYCKA TILL - ANPASSAR KATEGORIN FLAMSKYDDSKLASSADE PLAGG

Blåkläder vet att det är viktigt att tänka på helheten, samtidigt som man är petig med detaljerna. Det räcker inte med att bara välja de bästa materialen, det måste vara perfekt hela vägen. 

– Ingen kan våra kläder så bra som slutanvändarna. Som företag handlar det om att ta sig tid att lyssna och sedan våga anpassa efter svaren man får. Vilket är precis det vi har gjort med vårt nya program inom flamskydd, förklarar Anders Carlsson, VD Blåkläder.

Plagg med optimalt skydd, komfort och funktion för de som arbetar i riktigt tuffa miljöer; Multinormsegmentet, som är en del av flamskyddslanseringen, ger bäraren ett flamskydd men är även certifierat för att skydda mot risker vid ljusbågeolyckor. Dessutom ofta med antistatfunktion och med krav på varselegenskaper.

– Blåkläder Multinorm lanserades första gången 2013. Nu kommer den första uppdaterade versionen och vi planerar att släppa fler nya produkter inom detta segment kommande år, säger Anders Carlsson.

Nya flamskyddskollektionen har allt det bästa kvar samtidigt som man har utvecklat och förbättrat de delar som användarna önskat. Det innebär bland annat fler genomtänkta detaljer och uppdaterad passform. Man har också adderat förstärkning på utsatta områden och fler varseldetaljer för ökad säkerhet.

– Genom att vi har egna fabriker i Vietnam och Sri Lanka kan vi enkelt vara flexibla i produktionen för att hitta nya och specialanpassade lösningar. Något som verkligen är en stor fördel vid produktutveckling och innovation, säger Anders Carlsson.

Blåkläders nya flamskyddskollektion finns nu hos utvalda återförsäljare.