VISSA SAKER SLITS ALDRIG UT

Ända sedan företaget startade 1959, har vår målsättning varit att erbjuda starka och hållbara arbetskläder för kunder med höga krav på funktionalitet. En av våra mest omtyckta modeller är exempelvis 1530; en klassisk arbetsbyxa och ett utmärkt exempel på långvarig hållbar design. Stilen lanserades för första gången 1984 och har sedan den dagen varit ett standardplagg i vårt sortiment. Tidlös design och hållbara plagg med en lång livscykel är modellen för Blåkläder. Vi är stolta över vårt kundlöfte och åtagande: "Livstidsgaranti på våra sömmar.” Det återspeglar det starka förtroendet vi har för våra produkter, liksom vårt löfte till kunden att sömmarna inte kommer att slitas ut innan plagget blir utslitet.

Gradvis anpassning till allt tuffare krav
Definitionen av hållbarhet är idag betydligt mer omfattande än på 1950- och 60-talet. Hållbara arbetskläder handlar numera om större frågor än vad som innefattas i kvaliteten på ett plagg. På samma sätt som produkterna i sig själva behöver vara hållbara, måste vi hantera den påverkan på människor och miljö som sker i produktionen. I den andan arbetar vi aktivt för att minimera miljöpåverkan och säkerställa välbefinnandet hos de människor som tillverkar våra plagg. Den grundläggande tanken är att skapa och producera funktionella, långlivade arbetskläder och det genomsyrar vårt hållbarhetstänk i lika hög grad nu som förr i tiden. Det är en idé som aldrig åldras. 

Begränsningar blir till utmaningar
Blåkläder har med tiden anpassat sig till marknadens växande krav. En allt större del av de arbetskläder vi tillverkar idag är plagg med egenskaper som skyddar mot skador och risker. Dessa plagg klassificeras som personlig skyddsutrustning, vilket innebär att plaggens skyddande förmåga och funktionalitet regleras av europeisk lagstiftning (EU-förordningen 2016/425 som ersatte EU-direktivet 89/686 i april 2018). Denna lagstiftning reglerar det tekniska området som berör själva produkten; vilket begränsar alternativen i fråga om val av råmaterial och lägger till behov av processkemikalier. Även för arbetskläder utan specifika skyddsegenskaper är funktionalitet ett nyckelbegrepp, vilket medför samma begränsningar i fråga om materialval som för skyddsplagg. Detta begränsar valmöjligheterna av de, ur miljöhänseende, mest hållbara materialen och kemiska behandlingarna. Blåkläders stora utmaning att kunna erbjuda våra kunder förstklassigt skydd som dessutom uppfyller våra hållbarhetskrav. Det är en utmaning vi mer än gärna antar.