VILJAN ATT UTMANA, MODET ATT FÖRÄNDRA

Är det alltid så viktigt att gå framåt? På Blåkläder anser vi det, i varje fall inom rimliga gränser. Genom att våga utmana traditionella material och designlösningar kan resan mot en mer hållbar verksamhet ske i önskad takt och med den framgång vi strävar efter.

Höga krav
Blåkläders kunder är beroende av att våra produkter svarar upp mot deras krav, varje dag året om. Förutom att förväntningarna på våra produkter är höga, finns också speciella krav när det gäller design och materialval som är knutna till tradition. Dessa förväntningar varierar mellan olika marknader. Som tillverkare av professionella arbetsplagg till kunder över hela Europa, är vi medvetna om att funktionerna hos en arbetsbyxa i Sverige inte nödvändigtvis kommer att tilltala en kund i Frankrike eller Tyskland, och vice versa. Vi måste kunna uppfylla behoven och förväntningarna på samtliga marknader, samtidigt som vi söker nya sätt att byta traditionella material mot mera hållbara alternativ. Utöver det finns regler kopplade till den europeiska lagstiftningen om personlig skyddsutrustning som tillämpas på säkerhetskläder, skor och handskar. Plaggens skyddsegenskaper uppnås ofta med hjälp av specifika material eller kemiska behandlingar som är absolut nödvändiga för att få fram en viss funktion. Blåkläders främsta målsättning är att alltid utveckla produkter med fokus på hållbarhet och långsiktig användning. Detta, tillsammans med funktionalitet, styr alltid vårt val av material, komponenter och design. Våra kollegor inom produktutveckling är experter på att hitta funktioner som kan göra skillnad. Det kan innebära att flytta en söm för att förhindra onödigt slitage, eller att placera förstärkningar på exakt rätt plats.

Den ständigt pågående dialogen och samarbetet mellan vår produktutveckling och våra kunder är ovärderlig för att skapa de mest funktionella, bekväma och hållbara arbetskläderna på marknaden. Teamet som hanterar kundreturer bidrar dessutom med värdefull information, i fall våra produkter av någon anledning inte uppfyller kundens behov helt och fullt. Informationsutbytet med marknaden är en produktiv process, där alla eventuella avvikelser eller brister i produktionen kan rättas till och där vi ständigt tar till oss nya erfarenheter.

Få returer – en bra värdemätare
Att kunna hålla nere antalet returer är inte bara ett mått på kundnöjdhet, det är också en värdemätare när det gäller kvaliteten på våra produkter. Blåkläders returer ligger på under 0,02%, en siffra vi nämner med viss stolthet. Valet av material och komponenter spelar visserligen en betydande roll för slutproduktens fotavtryck, men i det stora perspektivet är det endast del i kedjan av resurser som utgör hela produktionsprocessen. Transport av varor, elkraft, vattenförbrukning och mänsklig arbetskraft står för andra viktiga delar i leveranskedjan. Högkvalitativa produkter med lång livscykel betyder längre användningstid, vilket i sin tur leder till lägre nyttjande av dessa resurser, inte bara när det gäller det material som plagget är tillverkat av.

Det finns en konflikt mellan olika typer av material som vid första anblicken kan se ut som om de kommer att ge en mer hållbar slutprodukt. Men om samma material innebär en kompromiss i fråga om kortare användning av plagget leder slutresultatet fortfarande till överkonsumtion av resurser och hållbarhetsaspekten går på så sätt förlorad.

Vi utforskar ständigt den senaste utvecklingen på samma sätt som vi utvärderar tänkbara alternativ när det gäller alternativa råvaror, eller återvinning av den färdiga produkten. Däremot är vi ovilliga att acceptera kompromisser som leder till kortare användning av plaggen. Återvinning av arbetskläder och skyddskläder omöjliggörs i många fall, eftersom textilfibrerna är helt utslitna och på grund av den permanenta förorening som sker under användningen. I dessa fall är det mest hållbara alternativet att kassera den förbrukade produkten genom förbränning.

Med dessa fakta i åtanke är Blåkläders hållbarhetsinriktning alltid fokuserad på långsiktig användning. För oss är slitstyrka och lång varaktighet grunden för hållbara arbetskläder.


Code of Conduct