SÄKRA TEXTILIER - OEKO-TEX®

Oeko Tex® arbetar med produktsäkerhet och kontroll av hälsofarliga ämnen i textilier, läder och komponenter. Det är en av världens mest väletablerade och välkända organisationer inom sitt område. Oeko Tex® 100-standarden är inte en ”miljömärkning” utan kontrollerar att produkten inte utsätter bäraren för kemikalier som klassats som hälsovådliga.

Restriktionerna är olika beroende på slutproduktens användningsområde och delas in i fyra olika produktklasser:

Produktklass I – Produkter avsedda för barn upp till 3 år (underkläder, sparkdräkter, kläder, sängkläder, frottévaror etc.)

Produktklass II – Produkter som till stor del kommer i direktkontakt med hud (underkläder, sängkläder, t-shirts, strumpor etc.)

Produktklass III – Produkter som inte har någon, eller mycket begränsad kontakt med hud (jackor, ytterrockar etc)

Produktklass IV – Inrednings- och dekorationsmaterial (gardiner, dukar, överdrag för stoppade möbler etc).

Blåkläder har beslutat att material och komponenter måste uppfylla kraven för Produktklass II, vilket också inkluderar jackor och ytterplagg. Det betyder att Blåkläders plagg är säkra att bära närmast kroppen. Oeko-Tex®-kontrollerade produkter gynnar inte endast bäraren av det färdiga plagget, utan även alla som hanterar materialet och den färdiga produkten i tillverkningskedjan, exempelvis i sömnadsprocessen, under lagerhanteringen och i butiken.

Läs mer på Oeko Tex® hemsida