By continuing to use our website you agree to these terms and conditions. Read more about the integrity policy integritetspolicy.

OEKO TEX® 100 STANDARDEN


Oeko Tex® är en av världens mest välkända och etablerade organisationer som arbetar med produktsäkerhet och kontroll av hälosfarliga ämnen i textilier, läder och ingående komponenter.

Standarden Oeko Tex® 100 är ingen ”miljömärkning” utan kontrollerar att produkten inte innehåller erkänt farliga kemikalier i hälsovådliga halter.
 
Kraven i standarden är olika beroende på vilken typ av användning slutprodukten är avsedd för och är indelat i fyra olika produktklasser:
  • Produktklass I – Produkter för barn upp till 3 år (underkläder, sparkdräkter, kläder, sängkläder, frottévaror etc)
  • Produktklass II – Produkter som till större delen kommer i direkt hudkontakt (underkläder, sängkläder, t-shirtar, strumpor etc)
  • Produktklass III – Produkter som inte alls eller till en mindre del kommer i kontakt med huden (jackor, ytterrockar etc)
  • Produktklass IV – Inrednings- och dekorationsmaterial (gardiner, dukar, överdrag för stoppade möbler etc)
Blåkläder ställer krav på att alla ingående material och komponenter uppfyller kraven i Produktklass II, även för jackor och ytterplagg. Det innebär att plagg från Blåkläder är trygga att bära närmast kroppen.
 
Det är inte bara användaren av det färdiga plagget som gynnas av Oeko-Tex® kontrollerade produkter.
Alla som kommer i kontakt med materialen och den färdiga produkten; i sömnadsprocessen, under lagerhantering och butiksförsäljning, främjas av det begränsade kemikalieinnehållet.
 
Källa: Oeko Tex® hemsida