By continuing to use our website you agree to these terms and conditions. Read more about the integrity policy integritetspolicy.

KEMIKALIER I TEXTIL

Produktion av textilier kräver kemikalier, men för att minska miljöbelastning och minimera risker i arbetsmiljö handlar det om att välja rätt kemikalier. Vi arbetar dagligen med att göra just det.

Inom Europa gäller den övergripande kemikalielagstiftningen REACH; Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals. REACH avser att registrera och evaluera användning och förekomst av skadliga substanser i varor och lösningar.

Syftet med REACH är att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön från risker som kan förorsakas av kemikalier. Utöver REACH gäller även ytterligare kemikalielagstiftning inom Europa, ex. Stockholmskonventionen och Biocid Förordningen. Lagstiftningen ställer grundkraven men vårt ansvar stannar inte där.

Blåkläder är medlemmar i branschnätverken Swerea IVF’s Kemikaliegrupp och Textilimportörerna för att hålla oss uppdaterade gällande innovationer, kommande lagstiftning och nya forskningsrön angående kemiska ämnen. Som medlemmar i nätverken tar vi tillsammans med kollegor i branschen samt Swereas experter och kemister fram Kemikalieguiden; en vägledning för vårt samarbete med leverantörer och användning av kemikalier. Detta sammantaget gör att vi kan arbeta proaktivt och i ett tidigt skede av produktionen kunna påverka val av processkemikalier och ingående ämnen så att vi tillsammans väljer rätt.