HÅLLBARA FIBRER OCH FUNKTIONALITET

Vad är ett hållbart material, från vårt perspektiv - det vill säga arbetskläder? Slitstyrka och lång livslängd är två egenskaper som ligger närmast, men kan vi förbättra förutsättningarna genom att använda förnybara eller återvunna råmaterialkällor? Och om en kompromiss är nödvändig, var går då hållbarhetsgränsen mellan förnyelsebar råvara och en mer begränsad livslängd för slutprodukten?

Det här är frågor som vi diskuterar dagligen och där det inte finns några raka eller enkla svar. Vår bransch, arbetskläder och skyddsplagg, är väldigt specifik när det gäller skydd och funktionalitet. Eftersom ett plagg inte byts ut på grund av att det blivit omodernt, utan först när det är utslitet, hamnar den höga slitstyrkan och långa livslängden alltid i fokus.

En detalj som begränsar möjligheten till återvinning av arbets- och skyddsplagg är risken för bestående föroreningar. De ämnen som riskerar att permanent förorena plagget under bruk är oftast inte tillåtna i en återvinningscykel. Lång livscykel är därför en helt avgörande egenskap för att arbetsplagg ska vara hållbara och det är också en betydande faktor i vår bedömning av lämpligheten för olika material och komponenter.

I fallet med arbetskläders funktion och hållbarhet, uppnår man vanligen de optimala egenskaperna hos ett textilmaterial genom att kombinera olika fibrer. De speciella egenskaperna som eftersträvas innebär dock att möjligheterna till återvinning minskar. För att nå fram till den mest hållbara lösningen behöver vi hitta balans mellan funktion, skydd, hållbarhet och miljöpåverkan. Inom företaget ser vi till att alltid hålla oss uppdaterade med de senaste forskningsrönen när det gäller hållbara material och fibrer.

Bomull är en oöverträffad råvarukälla
Den textilfiber som har den längsta historiken inom tillverkning av arbetskläder är tveklöst bomull. Vi talar om en verklig multi-fiber med ett stort antal användningsområden. Bomull används för att producera kraftiga material; den är absorberar fukt och har fördelen att varken vara brandfarlig eller smälta vid höga temperaturer. Dessutom kommer bomull från en förnybar råmaterialkälla och är behaglig att bära nära kroppen. Trots att ett antal nya fibermaterial med bättre egenskaper har introducerats i textilbranschen är bomull fortfarande ett av basmaterialen i Blåkläders sortiment – en fiber vi helt enkelt älskar att använda oss av.

Tillverkningsprocessen för bomull är dock inte helt okomplicerad. Även om bomullsfiber kommer från en förnybar källa, är produktionen starkt förknippad med användning av bekämpningsmedel och mycket hög vattenförbrukning. Den ensidiga odlingen av grödorna orsakar skada på jordmånen, samtidigt som jordbrukare och andra aktörer i leverantörsledet ofta toppar listan när det gäller dåliga arbetsförhållanden och låga löner. Inom företaget är vi övertygade om att bomullen kan göras mer hållbar och till och med bli ett förstahandsval beroende på hur fibern produceras. Därför anslöt sig Blåkläder 2017 till Better Cotton Initiative, som hjälper jordbrukare att odla grödorna på ett hållbart sätt och få en rättmätig ersättning för sin insats. På det stora hela har vi stort förtroende för att BCI: s metodik kan bidra till en långsiktigt mera hållbar lösning för en av världens viktigaste textilfibrer.

Polyesterfibern
Polyesterfiberns hållbarhet och mångsidighet gör den till ett av de mest använda materialen i arbetskläder och skyddsplagg, både enskilt eller kombinerad med andra fibrer. Tillverkningsprocessen för det här konstgjorda fibermaterialet har blivit alltmer effektiv och kräver idag mindre mängd kemikalier vatten. Detta faktum gör den till ett hållbart materialval, men nackdelen med polyester är det fossila ursprunget. En annan negativ aspekt är att denna polymer tillsammans med övriga fossilt framställda fibrer och material utgör en källa till mikroplast som förorenar av våra sjöar och hav. Inom Blåkläder är vi beroende polyester i våra produkter och vi söker ständigt efter lämpliga ersättningsmaterial. I de fall som polyester är förstahandsvalet, anstränger vi oss istället för att hitta nya vägar att aktivt ompröva materialvalet. Ett exempel på ett sådant alternativ är ullfiber. Som lager ett, närmast kroppen, har ullfiber flera attraktiva egenskaper som i vissa avseenden överträffar polyester när det kommer till funktionalitet. En kompromiss som kan få göras avseende ull är något sämre slitstyrka och ett högre pris.