By continuing to use our website you agree to these terms and conditions. Read more about the integrity policy integritetspolicy.

En produkts kostnad måste ses i ett långt perspektiv

Ett år har gått sedan vi publicerade Blåkläders första hållbarhetsrapport. Det har varit inspirerade att se hur hållbarhet har blivit allt viktigare inom hela vår organisation. Nya lagkrav har också utmanat oss att tänka på ett nytt sätt inom de områden där vi redan presterar bra när det kommer till hållbarhet. Vi kommer fortsätta att jobba med relevanta område, lära oss mer och arbeta hårdare!

Vi på Blåkläder har sedan flera år arbetat hårt för att öka kontrollen över vår leverantörskedja. Det vi idag kallar Blåkläders koncept för hållbar produktion ger oss full insyn i de mest arbetsintensiva faserna av vår tillverkning. Vi vet att våra produkter tillverkas i en säker miljö med rättvisa arbetsförhållanden. Därför är vi övertygade om att vår verksamhet bidrar till en positiv utveckling på lång sikt för de lokala samhällen vi verkar i. För att kunna använda detta som en konkurrensfördel måste vi bli bättre på att kommunicera ut det vi gör och våra höga kvalitetsstandarder till våra kunder.

Under 2018 bestämde vi oss för att omvandla våra fabriker till solcellsdrivna anläggningar. Detta arbete är i full gång och när det är klart kommer Blåkläder ha minskat CO2-utsläppen väsentligt, jämfört med om vi hade använt diesel som den främsta energikällan. Redan nu är nästan hälften av den energi som används för tillverkningen av våra produkter från solenergi.

Till skillnad från många andra klädtillverkare arbetar vi med ett lågt antal fabriker i produktionen av våra arbetskläder. Det gör att vi kan fokusera våra resurser mot andraledsleverantörer. Istället för att försöka kontrollera en lång och komplex leverantörskedja, kan vi ha täta dialoger med textiltillverkarna och tillsammans ta fram material som passar Blåkläders behov. Valet av råmaterial och fibrer spelar en viktig roll när det kommer till att beräkna det miljömässiga fotavtrycket för en produkt. Det är därför vi koncentrerar oss på att använda leverantörer som kontinuerligt investerar i sina anläggningar för att skapa en effektiv och hållbar produktion.

Med dessa två fokusområden - tillverkning och leverantörer - kan vi tillverka hållbara produkter som vi är stolta över. När vi pratar om hållbarhet är det viktigt att tänka på slitstyrka - om det vi tillverkar håller länge, förbrukar vi mindre resurser och har mindre inverkan. Blåkläders kunder har förstått att kostnaden för en produkt måste beräknas över hela användningstiden. Det handlar inte bara om vad byxorna kostar, utan om hur länge de kan användas.